Upperud är en liten ort vid Dalslands kanal i Melleruds kommun. Här etablerades det första järnbruket i Dalsland redan i slutet av 1600-talet. Här har också funnits tegelbruk, skeppsvarv, såg och kvarn. En valskvarn byggdes 1888 med en separat silobyggnad intill. Kvarnen och silon förbands med en övergång över mark. Silobyggnaden brann 1912 men byggdes upp igen. Idag är kvarnen borta men silobyggnaden finns kvar och rymmer hotell och restaurang – Upperud 9:9.